[WhatsApp新功能] 大家唔洗再禁實個錄音制都可以繼續錄音

[WhatsApp新功能] 大家唔洗再禁實個錄音制都可以繼續錄音

[WhatsApp新功能] 大家唔洗再禁實個錄音制都可以繼續錄音

(網上截圖)

大家一定一定有試過禁實個錄音制,錄左好長嘅錄音,諗住send出去嘅個一瞬間,一放手,個錄音自動去左垃圾桶……個一刻憤怒嘅情緒,無奈嘅眼神……我試過,相信大家都試過!

我深信基於係WhatsApp到做嘅員工都試過無數次,所以終於忍唔住要上頭Update新功能!

而家唔洗再禁實個錄音制都可以繼續錄音,錄完就禁發送鍵就搞掂!

步驟一: 大家一開始禁住錄音按鍵1至2秒左右,介面就會跳出一個鎖頭圖示

步驟二: 跟著介面指示


沿著鎖頭向上掃,就可以鎖定錄音按鍵,放手後依然會繼續錄音

步驟三: 完成錄音後,大家只要禁藍色個發送鍵,就可以將錄音發給朋友;相反,亦可以禁中間「取消」,取消發送

相信有左呢個新功能,大家以後真係唔洗打字啦。聽講錄60分鐘都無問題,大家可以暢所欲言啦,唱歌講故事都得呀!

Google+